Questions tagged [resources]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
26 votes
9 answers
2k views

Деякі корисні онлайн-джерела / Some useful online sources

В цьому питанні я сам створив відповідь. Це є wiki-відповідь (спільна відповідь, community wiki) — її може редагувати кожен. Ви можете додавати інші джерела: редагуючи ту відповідь або створювати ...
4 votes
3 answers
136 views

Resources for learning Ukrainian: should we have it in the Main Site?

Disclosure: I shamelessly copied a post made by Alenanno on Meta.Russian.SE Update: seems like polls are no longer in trend, so instead of poll we now have a discussion I'd like to create a single ...
Artemix's user avatar
  • 7,423
4 votes
2 answers
115 views

Онлайн-тести на знання українскої мови?

Хочу потестувати своє знання мови. Чи є в мережі гідні тести для тренувань? Бажано шоб з помилкою показувало також відповідне правило граматиці. Ну це я забагато хочу, я знаю :) Оце питання дивився, ...
Suncatcher's user avatar
5 votes
2 answers
1k views

Етимолоґічний словник української мови онлайн?

Чому я хочу, щоби він був? Бо для наших людей поки що "етимолоґія" - це щось далеке, вони сміються з назв сіл типу "нижня сироватка", "горішні плавні", це вирішується доступними онлайн-джерелами, де ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.4k