Questions tagged [nonstandard-grammar]

The tag has no usage guidance.

1 question with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
3 votes
0 answers
57 views

Чи доречне використання іншої термінолоґії і чи не шкодить воно взаєморозумінню?

Значення, походження немов-приростка зу- Тут Follower пише "немов-приросток". Я це зможу зрозуміти тільки якщо перед цим прочитаю інше питання-відповідь, де пояснюється вся ця термінолоґія. Людина, ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.4k