Questions tagged [community-wiki]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
2
votes
2answers
137 views

Якщо не Ukrainian.SE, то хто?

У нас на сайті зʼявилося запитання, яке було закрите як off-topic: Зворотня асиміляція протягом 21 ст. Можлива? Асиміляція російськомовними україномовних протягом минулого століття була ...