Questions tagged [answers]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
7
votes
2answers
101 views

Коментар vs відповідь

Можна відреагувати на запитання, давши коментар і давши відповідь. Якщо я правильно розумію, коментар призначений для уточнення запитання (побажань кращого формулювання, сумнівів у доцільності, ...