24

В цьому питанні я сам створив відповідь. Це є wiki-відповідь (спільна відповідь, community wiki) — її може редагувати кожен. Ви можете додавати інші джерела: редагуючи ту відповідь або створювати окремі відповіді.


In this question I created an answer myself. It's a wiki-answer (community answer, community wiki) — everyone can edit it. You're welcome to add other sources: by editing that (wiki) answer or by creating new ones.

5
 • Здається є різні погляди на це питання. На сайті китайської мови цей список на основному сайті: chinese.stackexchange.com/questions/1120/…, на англійському - в меті: meta.english.stackexchange.com/questions/2573/… Колись на мета-блозі був пост про те що хоча на СтекОверфлоу питання про ресурси офтопік, на багатьох сайтах такі питання дозволено. З цієї точки зору якщо такі пости будуть дозволені і тут, мати головний пост на основному сайті буде набагато зручніше. – Artemix Feb 8 '17 at 10:39
 • @Sasha так. Хоча в китайців питання стояло навіть жорсткіше: чи потрібна взагалі така збірка ресурсів meta.chinese.stackexchange.com/questions/162/… Особисто вважаю, що вона обов'язково має бути, лишень де? – Nash Bridges Feb 8 '17 at 20:41
 • 1
  Опитування про один загальний пост на основному сайті: meta.ukrainian.stackexchange.com/q/40/69 – Artemix Feb 10 '17 at 12:22
 • @Sasha питання в стилі Community Wiki насправді взагалі-то створюється модератором, це є пост створений від імені спільноти і тому має особливий статус. Колись міг і звичайний юзер створити такий пост. – Artemix Feb 10 '17 at 18:48
 • @Artemix, так, я в курсі, що створюється (точніше призначається статус Community Post'а) модератором. Хоча, що сам пост при цьому не зобов'язаний відповідати звичайним критеріям, не знав. Тим не менш, мені все одно здається неправильним робити те, що «звичайним» користувачам заборонено (можливо, якщо ми вимагаємо від користувачів не захламляти основний сайт неконкретними питаннями, то й самим таке робити не слід, навпаки маємо подавати приклад; навіть з доброю метою). :) Але я ще подумаю, може, Ви й праві. – Sasha Feb 10 '17 at 20:18
23
 1. Офіційний «Український правопис 2015» (є й на інших сайтах). Також інші версії правопису, якщо Ви хочете спитати/відповісти щодо альтернативних правописів.

 2. Поради мовознавців: «Як ми говоримо» Б. Антоненка-Давидовича, «Культура слова» О. Пономаріва, блог О. Пономаріва на BBC, «Уроки державної мови» (в газеті «Хрещатик») Б. Рогози (мовознавці іноді помиляються), відеоуроки О. Авраменка (також аудіоуроки) (чи він мовознавець?).
  Неавторитетні поради: список найтиповіших мовних помилок у Вікіпедії.

 3. Інші спільноти: Чиста мова, Мова – ДНК нації (сторінка Facebook, сайт), СловОпис, ua-etymology, моволюбам, movakrapka, MOVA.info Q&A, лінгвофорум, r2u мовні консультації, словопедія форум.

 4. Підручники: підготовка до ЗНО, від ІФ КНУ, на Phoenicis

 5. Адаптація іноземних слів: правопис, правила транслітерації ДСІВ, правила транслітерації Укркартографії.
  Неавторитетне джерело неологізмів: Словотвір.

 6. Для іноземців: Speak Ukrainian.


 1. Official “Ukrainian Orthography 2015” (it can be found in many places over the Internet). Also other versions of Ukrainian Orthography, if you want to ask/answer about alternative spellings.

 2. Linguists' advices : “How do we speak” of B. Antonenko-Davydovych, “Culture of word” of O. Ponomariv, O. Ponomariv's blog at BBC, “Lessons of the state language” (in the newspaper “Khreshchatyk”) of B. Rohoza (linguists sometimes make mistakes too), O. Avramenko's video-lessons (also radio-lessons)(is he a linguist?).
  Non-authoritative advices: list of the most common lingual mistakes in Wikipedia.

 3. Other communities: Chysta mova, Mova a.k.a. mova.ukr (Facebook page, site), SlovOpys, ua-etymology, l-ponomar, movakrapka, MOVA.info Q&A, lingvoforum, r2u lingual consultations, slovopedia forum.

 4. Textbooks: preparation to EIT, from IP of KNU, on Phoenicis.

 5. Foreign words adaptation: orthography, SIPS transliteration rules, Ukrmap transliteration rules.
  Non-authoritative neologism source: Словотвір.

 6. For foreigners: Speak Ukrainian.

8
 • @IwillnotexistIdonotexist, some consider "хохол" to be ethnic slur (ethnophaulism). Although acceptance of the word differ: some Russians use this word without any negative connotation (considering it neutral) and historically many Ukrainians did the same. Certainly this is not a profanity; but most consider it pejorative; maybe it really should be uncensored. – Sasha Feb 8 '17 at 4:16
 • I'm well-aware of the derogatory aspect of хохол, but we're guided by the Be Nice policy of SE. We won't tolerate directed ethnic abuse, but hoholpedia is a proper name, probably firmly-in-cheek and picked intentionally to reclaim the word, which by now is considered pretty tame. Aside from that, once you click on your censored links there's a huge graphic with the word and it appears clearly in the browser address bar. Why bother then? – Iwillnotexist Idonotexist Feb 8 '17 at 4:57
 • «Український національний лінгвістичний корпус» УМІФ - does not allow to open the application - is there a documentation on this application? Do they register users in some other place (a site, an organization?) Or they have some weird requirements to user name and password? I'm trying to enter different names using cyrillic and latin letters but it always gives me an error. – Artemix Feb 10 '17 at 8:13
 • @Artemix, sorry, I don't know. Under GNU/Linux I see only this (that's a ClickOnce manifest hardly-usable on Linux) — that's why I added notice "for Windows only". Probably on Windows you should click "Run" and then you'll smth like on this picture — but in fact I never tried to user it from Windows (maybe it even requires Internet Explorer, I don't know). – Sasha Feb 10 '17 at 10:43
 • @Artemix, there some docs and screenshots over Internet (e.g. this), but as I never used ULIF corpus myself, I can't advice any specific. Maybe you should contact ULIF or start separate discussion here on meta (in case some of use had used it), I don't know. If it really doesn't work, it should be removed from sources, but I don't know anything about its current state. – Sasha Feb 10 '17 at 10:53
 • @Sasha Воно запускається але далі ніж це вікно не пускає: i.stack.imgur.com/TQ3Nr.png – Artemix Feb 10 '17 at 11:02
 • @Sasha In your document I have found this: "Користувач — логін користувача (виділяється адміністратором при занесенні інформації про користувача до системи).Пароль ...(видається адміністратором ...). Вхід до системи без реєстрації неможливий. Для реєстрації необхідні логін та пароль." So it is not usable by "any user" as it is. – Artemix Feb 10 '17 at 11:07
 • @Artemix, що ж, якщо воно справді вимагає реквізити, які мають не всі (але хтось — наприклад, можливо, студенти/викладачі КНУ чи ті, хто особисто написали e-mail адмну «дайте мені, будь ласка, доступ» — має), то його, мабуть, слід вилучити з цього переліку і створити нижче окрему відповіть «корисні онлайн-ресурси з обмеженим доступом» (я сумніваюся, що вони деплоїли би це онлайн, якщо вони не дають логін/пароль взагалі нікому). – Sasha Feb 10 '17 at 11:30
8

Правописи

Позначення:
📷 — оригінал-макет або скан (точна копія);
📝 — результат розпізнавання або переформатування (можливі невеликі неточності);
📢 — приблизний опис чи переказ;
закреслення — джерело вже зникло.

18

19

20

21

Огляди

0
8

Пошук у локалізаціях програмного забезпечення

Позначення:
🔍 — можна шукати онлайн.

Microsoft

🔍 Мовний портал (також можна стягувати у форматі XML).

Google Chromium

Сторінка перекладів на launchpad дозволяє шукати лише в кожній секції окремо, але секцій небагато, найбільші з них: 🔍 chromium-browser, 🔍 generated-resources.

KDE

Сторінка перекладів не дозволяє шукати онлайн, але можна:

 • стягувати відразу всі файли локалізації через Subversion, наприклад:

  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kf5/uk/messages
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-kf5/uk/docmessages
  
 • переглядати файли локалізації онлайн, але лише один за одним (що, враховуючи їх кількість, незручно).

Ubuntu

Сторінка перекладів на launchpad не дозволяє шукати всюди, але дозволяє шукати в кожному пакеті окремо (для зручості можна відсортувати пакети за зменшенням кількості рядків).

Drupal

🔍 Пошук уже перекладених рядків.

Translation Project

Сторінка команди українських перекладачів не дозволяє шукати всюди, але дозволяє:

Хотілося б знайти переклади

 • Google
 • Apple
 • Gnome
1
 • @Podarok, і крім того, це перелік інструментів для пошуку перекладів, що реально використовуються в якомусь ПЗ — а не просто словників чи сайтів пропозицій. – Sasha Feb 16 '17 at 15:02
4

(це недописана стаття, яка вимагає переформатування і, можливо, категоризації)


Список джерел, які вважають поважними наші колеги з Wikipedia

Словники і довідники, які можна використовувати для перевірки відповідності до сучасної української літературної норми

Для перевірки наголосу

Для перевірки написання (орфографії)

*

Тлумачні словники

 • Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. — Харків: ВД «ШКОЛА», 2007. — 832 с. — доволі місткий та зручний тлумачний словник української мови. Як зазначають автори словника, в ньому вводиться сучасна лексика та сленг, серед застарілих слів — слова іх художньої літератури, а також добірка слів з усіх галузей знань. Словник рекомендований Міністерством освіти і науки.
 • ВТССУМ
 • Словник української мови в 11-ти томах. К.: Наукова думка, 1970–1980.

Велика чи мала літера

 • В. В. Жайворонок. Велика чи мала літера? Словник-довідник. — К.: Наук. думка, 2004. — словник рекомендований до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, автор — відомий авторитетний український мовознавець, доктор філологічних наук, [[Жайворонок Віталій Вікторович]]. Входить до серії „Наукове видання «Словники України»“. Окрім того, зручний тим, що доступний онлайн

Довідники з культури мови

Перекладні

Російсько-українські

Підручники і посібники з пунктуації

*

Топоніміка

Фразеологія

Галузеві словники


Список словників, які поважають наші колеги з Wiktionary

6
 • Взагалі, на мою думку, все це варто було б об'єднати у одні відповідь (ну, окрім дуже специфічних речей). Я не кажу, що мій формат списку ідеальний — його можна змінювати, але треба якось пооб'єднувати все. Sashaeve обіцяв почистити свою відповідь від непрацюючих посилань і об'єднати з моєю в одну — але досі він так і висить окремим. – Sasha Mar 2 '17 at 21:36
 • @Sasha, так, я читав. Можливо, усі джерела можна об'єднати у спільний список, а факт визнання Вікіпедією чи Вікісловником вказувати іконкою, як ви зробили в іншому місці. Плюс, можливо, варто переосмислити категорії відповідно до наших уподобань. – bytebuster Mar 2 '17 at 21:48
 • @Sasha, у колег на Chinese.SE категорії зроблені у вигляді окремих відповідей (+ посилання на відповіді у тілі запитання) – bytebuster Mar 2 '17 at 21:52
 • так, але в них категорії у вигляді окремих відповідей, а не просто N незалежних списків від різних людей. Тобто фактично все одно доведеться змерджити, щоби класифікувати — навіть най ці категорії будуть в окремих відповідях. (Крім того, якщо чесно, я не впевнений, що мені подобається відповідь=категорія, але то вже вторинне питання, спочатку вони мають бути хоч якось розсортовані, а не в кожного свій список.) – Sasha Mar 2 '17 at 22:36
 • @Sasha, не сперечаюся, що краще робити саме так, як ви кажете. Але, якщо згадати, що ми будуємо Q&A ресурс, то нормою можна вважати також і ситуацію, коли Q має кілька A, які дещо перетинаються. Тому я не знаю, як правильно, але просто додав матеріалу для опрацювання. – bytebuster Mar 2 '17 at 23:33
 • Я вважаю, що перелік ресурсів — не Q&A. Це просто інструмент для нашої зручності. Буде безлад — стане незручний. (Я не кажу, що Ви неправильно зробили, що додали — Ви добре зробити, що додали; але потім треба буде все відсортувати (якось; зовсім необов'язково так як в мене, може, в мене поганий спосіб категоризації, я не знаю, мені зі сторони не видно).) – Sasha Mar 3 '17 at 0:03
4

Перелік ресурсів взято тут.

Вашій увазі пропонуються сайти, безпосередньо пов'язані з різними аспектами функціонування української мови у світах реальному та віртуальному, мовні ресурси від освітянсько-новинних до розважальних.

 • ReadMe - онлайн-сервіс для підготовки до контрольного читання мовчки з української мови. ReadMe дозволяє учням тренувати вміння швидко та зосереджено читати, відтворювати знанння у тестах, спостерігати за власним прогресом. Використовуючи ReadMe, вчителі отримують змогу поділитися власними напрацюваннями, також скористатися опублікованими матеріалами їхніх колег. 13 квіт 2021

 • Російсько-українські словники. Правопис. На сторінці: Український правопис (1928) Проєкт Українського правопису (1999) Синявський О. Коротка історія "Українського правопису" Статті з української термінології.

 • Словопедія. Більше тридцяти різноманітних словників. Серед них: УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія) Орфографічний словник української мови Фразеологічний словник української мови Українсько-російський словник Словник синонімів Полюги Словник іншомовник слів Словник іншомовних слів Мельничука та інш.

 • Англійсько-українські словники. До бази пошуку внесено : 1)Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ. Автори: linux.org.ua, 2001–2011 2)Англійсько-український словник з математики та інформатики. Є. Мейнарович, М. Кратко, 2010 3)Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська. О. Кочерга, Є. Мейнарович, 2010 Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська. О. Кочерга, Є. Мейнарович, 2010 4)Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. Автори: “Лабораторія наукового перекладу”, 2007 5)Українсько-англійський словник. Укладачі:. Андрусишин К, Я. Крет Я., Торонто (Канада), 1955 р.

 • Російсько-українські словники. До бази пошуку внесено : 1) Російсько-український академічний словник А. Кримський, С. Єфремов 1924—1933 2) Словарь росийсько-український М.Уманець, А.Спілка 1893—1898 3) Російсько-український словник О. Ізюмов 1930 4) Російсько-український фразеологічний словник В. Підмогильний, Є. Плужник 1928 5) Російсько-український словник технічної термінології І. Шелудько, Т. Садовський 1928 6) Російсько-український словник ділової мови М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич 1930 7) Російсько-український словник правничої мови В. І. Войткевич-Павлович, Г. Д. Вовкушівський та інші 1926 8) Російсько-український словник сталих виразів І. О. Вирган, М. М. Пилинська 1959 9) Правописний словник Г. Голоскевич 1929 10) Словарь української мови Б.Грінченко 1907—1909 (словник було вдруге вичитано: виправлено помилки, додано пропущені статті, поставлено наголоси тощо. Оголошення від 13.12.2011) 11) Словник українсько-російський А. Ніковський

 • Інтелектуальна кнайпа «Чудова Мова». Ми створили місце в укрнеті, яке має надавати питво та їжу для розуму, - інтелектуальну кнайпу. Виходячи з назви - "Чудова мова" - зрозуміло, що основна тематика обговорення в кнайпі - це мова. У всіх її найширших проявах, включаючи математику, адже математика - це мова науки. Особлива увага надається зникаючим мовам та мовним технологіям.

 • Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови. Метою сайту є дати користувачеві якомога точнішу й надійнішу інформацію про зовнішню історію української мови. Подано посилання на різнопланові джерела, здебільшого наявні в Інтернеті. Сайт містить також бібліотеку.

 • Російсько-український словник сталих виразів. Російсько-український словник сталих виразів Виргана та Пилинської, призначений для літературних перекладачів, налічує понад 6000 фразеологічних одиниць та сталих виразів.

 • Словник української мови Б. Грінченка. Словник української мови Б. Грінченка (він же Словарь української мови), що налічує близько 70000 слів.

 • Український Лікнеп. Мовні і навколомовні питання. Для тих, хто не байдужий. Запитання-відповіді. 13 квіт 2021

 • Базікало. Базікало програма для читання українських текстів. 13 квіт 2021

 • СЛОВНИК.НЕТ - Тлумачний словник. Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн, містить понад 207 000 словникових статей та близько 18 000 фразеологізмів.

 • Повний перелік українських іменників. Для створення та розв'язування кросвордів.

 • Conversational Ukrainian - English textbook. Уроки української мови для іноземців англійською. 13 квіт 2021

 • Ukrainian Language for Beginners Learn Online 13 квіт 2021

 • Архівістика. Російсько-український словник термінів 13 квіт 2021

 • Вивчаймо українську. Англомовний сайт для вивчення української мови 13 квіт 2021

 • Вимова Плюс. Синтезатор українського мовлення 13 квіт 2021

 • Довідково-навчальний сайт "Як це буде українською"

 • Довідник з української мови 12 бер 2017

 • КіберМова. Ресурси і програми для письмової та усної української мови

 • Короткий словник лінгвістичних та перекладацьких термінів 13 квіт 2021

 • Лінгвістичний помічник держслужбовцю 13 квіт 2021

 • Мова.Київ. Cайт, присячений питанням мови 13 квіт 2021

 • Науковий переклад. Лабораторія наукового перекладу (Києво-Могилянська Академія) 13 квіт 2021

 • Озвучення українських текстів. Розмовлялька україномовний синтезатор 13 квіт 2021

 • Проект Темпус техніка усного та письмового перекладу 13 квіт 2021

 • Українська мова. Консультації з питань української фахової мови 13 квіт 2021

 • Кіноблог - про кіно українською. Блог про кіно та телефільми, актори, анонси, рецензії, новини світа кіно - українською.

 • Проєкт нового "Українського правопису". "Єдина умова до статтей – пропозиції мають сприяти вільному розвитку мови. Спроби "законсервувати" нинішній стан українського правопису ми відкидаємо," - кажуть автори. 13 квіт 2021

 • Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології. Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) організовано 22.07 1992 р. спільним наказом № 66 Держстандарту та Міносвіти України. 13 квіт 2021

 • Енциклопедія "Українська мова". Найновіша енциклопедія про українську мову та визначних діячів. Представлені лише деякі розділи.

 • Київський міський семінар з гендерної лінгвістики. Київський міський семінар з гендерної лінгвістики. Статті, матеріали. 13 квіт 2021

 • Словник скорочень української мови

 • Український журнал комп'ютерної лінгвістики 13 квіт 2021

 • ІЗБОРНИК. Першоджерела та інтерпретації — проект електронної бібліотеки давньої української літератури.

 • ProLing Office. Сайт представляє останні версії таких відомих систем, як перевірка українського та російського правопису РУТА, російсько-український і україно-російський перекладач ПЛАЙ, російсько-український і україно-російський електронний словник УЛІС, розробником яки (?)

 • БРАМА. Одна з найвідоміших інформаційних пошукових систем, що концентрує увагу на розвиток українства у всьому світі. Система об‘єднує широке коло Інтернет-ресурсів. Сайт має розгалужений рубрикатор і систему пошуку.

 • Інститут філології. Веб-сайт Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сайт включає різноманітні рубрики, серед яких новини, інформація для вступників, лінгвістичний музей, розважальна сторінка, електронний підручник тощо. 13 квіт 2021

 • Нова Мова. Освітньо-інформаційний інтернет-проект оновлення української мови «Нова Мова». Сайт складається з таких розділів:1. Студії з української, 2. Мова в нашому житті, 3. У світі інформації, 4. Словники-перекладачі 13 квіт 2021

 • УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТАЛ. Сайт українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Представлені он-лайнові словники, а також бібліотеки світу. 13 квіт 2021

 • Український Центр. Освітньо-інформаційний ресурс. На сайті є такі рубрики: українська електронна бібліотека, в цей день, обговорення, українське радіо, новини.

 • Уроки державної мови від газети “Хрещатик”. Уроки державної мови від газети “Хрещатик”. На сайті розміщено поради, рекомендації, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати, щоб передати потрібний зміст, вказано на застереження про неправильне або небажане, невдале використання тих чи і (?) 13 квіт 2021

 • МОБА.київ.уа. Філологічно-літературознавчий сайт. Є словники, статті, переклади, терміни. 13 квіт 2021

7
 • Частково повторюєте ті, що були (наприклад, r2u, e2u). Частково посилання не працюють. Але більшість нові і працюють, так. Було б добре, якби Ви змогли це об'єднати і якось з наявною вікі-підповіддю. Щоби був один добре категоризований вікі-список, а не десяток різних. Можете змінити структуру/форматування моєї вікі-відповіді, якщо вважаєте за доречне. Хоча при дуже сильних змінах я б радше об'єднував в новому місці (ну, типу, поки проект нової структури готується — в окремій відповіді, якщо результат об'єднання всім подобається, стару видалити). – Sasha Feb 18 '17 at 23:25
 • Ну але це, звісно, Ваше право писати так, як вважаєте за потрібне і там, де вважаєте за потрібне. – Sasha Feb 18 '17 at 23:26
 • @Sasha, зробив окремою відповіддю, оскільки не було можливості перебрати всі джерела і перевірити на дублікати і тому не хотів засмічувати вашу відповідь. Тому нехай повисить тут, сподіваюсь, що дійдуть руки, щоб все перебрати. І тоді можна буде скомпонувати. – sashaeve Feb 19 '17 at 22:39
 • "Словник.net, який, однак, мусив припинити роботу як тлумачний словник після викупу матеріалів ВТССУМ та юридичного тиску компанією ABBYY (було продано також і те, що фактично скопіювали з 11-томного Словника української мови)" uk.wikipedia.org/wiki/… – Artemix Mar 1 '17 at 10:25
 • 1
  По-доброму, цього допису треба прибрати: богато чого подохло, а значна частина вже є в гинших відповідних роздїлах або можна туда перенести. – stegetsj Apr 13 at 14:26
 • @stegetsj, я теж проти цієї відповіді. І навіть не через те, що більшість посилань перестали бути доступними (частину зниклого все ще можна знайти в архівах), а просто проти некатегоризованих переліків посилань (в ідеалі посилання мають бути не просто категоризовані, а вписані в загальну схему (щоб категорія не повторювалася в різних відповідях)). Але я не наважуюся прибрати, принаймні поки що. Можливо, варто зробити одне з двох: (1) висловити оцінку голосуванням; (2) спробувати викликати автора в чат (чи іншим чином зв'язатися з ним) і порадитися разом. – Sasha yesterday
 • Цю відповідь теж треба буде потім переробити (можливо — остаточно розтягнути в різні інші відповіді, а можливо — є сенс мати якусь overview-відповідь, але в будь-якому разі її треба буде дуже оновити; скоро спробую знайти трішки часу). – Sasha yesterday
2

Ресурси для вивчення українскої

 • Ukrainian Lessons Podcast - безкоштовна серія подкастів розмовною українською для новачків. Оновлюється щотижня.

Ukrainian language learning resources

1

Загальний здоровий глузд

 • Illustrated book of bad arguments - на жаль, перекладу на українську ще немає. Ця книга показує, як саме люди схильні помилятися у своїй арґументації

Common sense

2
 • варто уточнити, чому ви вважаєте, що підручники з common sense мають відношення до вивчення/дослідження української мови. Наприклад, підручник з аристотелевої логіки або logical fallacies сюди варто додавати? – bytebuster Mar 29 '18 at 23:28
 • @bytebuster так, перепрошую, то в мене трохи "бомбануло" :) спробую виправитися і додати дійсно корисних джерел – chizh Mar 30 '18 at 14:16
1

Словники

 1. СУМ-11 (inmo.org.ua, sum.in.ua, ukrlit.org, slovnyk.ua),

 2. СУМ-20,

 3. УМІФ,

 4. r2u,

 5. e2u,

 6. словопедія,

 7. Грінченко (від УМІФ),

 8. ABBYY Lingvo,

 9. linguisto (англійсько-, німецько-, французько-українські й частотний).

Неавторитетні

 1. вікісловник,

 2. WorldwideDictionary,

 3. slovnyk.ua,

 4. yenotes,

 5. goroh.pp.ua,

 6. slovnychok.com.ua,

 7. rozum,

 8. dictionaries24,

 9. ABCThesaurus,

 10. синоніми.укр.


Dictionaries

 1. SUM-11 (inmo.org.ua, sum.in.ua, ukrlit.org, slovnyk.ua),

 2. SUM-20 (also old version for Windows only),

 3. ULIF,

 4. r2u,

 5. e2u,

 6. slovopedia,

 7. Hrinchenko (from ULIF),

 8. ABBYY Lingvo,

 9. linguisto (English-, German-, French-Ukrainian and frequency).

Non-authoritative:

 1. wiktionary,

 2. WorldwideDictionary,

 3. slovnyk.ua,

 4. slovnychok.com.ua,

 5. dictionaries24,

 6. ABCThesaurus,

 7. yenotes,

 8. goroh.pp.ua,

 9. синоніми.укр.

1

Корпуси

 1. Корпус української мови ЛКЛ ІФ КНУ,

 2. Генеральний регіонально анотований корпус (ГРАК) української мови,

 3. Український корпус з лейпцизької колекції,

 4. InterCorp v10 Ukrainian на kontext.korpus.cz,

 5. Пошук в Google-книгах (лише українською),

 6. Паралельний польсько-український,

 7. Паралельний російсько-український на сайті НКРЯ,

 8. Браунський корпус української мови, без користувацького інтерфейсу, тобто для машинної обробки, хоча можна шукати через GitHub; також є NER-анотація,

 9. «Український національний лінгвістичний корпус» УМІФ, нема публічного доступу, лише для Windows.


Corporas

 1. Ukrainian language corpus of LCL of IP of KNU,

 2. General Regionally Annotated Corpus (GRAC) of Ukrainian,

 3. Ukrainian corpus in Leipzig Collection,

 4. InterCorp v10 Ukrainian at kontext.korpus.cz,

 5. Search in Google Books (in Ukrainian only),

 6. Polish-Ukrainian parallel,

 7. Russian-Ukrainian parallel on the Russian National Corpus site,

 8. Brown Ukrainian language corpus, no user-interface, i. e. for machine processing, but can be searched using GitHub; there is NER-annotation,

 9. “Ukrainian national linguistic corpus” of ULIF, no public access, for Windows only.

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .