4

На данний момент запитання з нашого сайту не потрапляють у пошукову видачу google навіть при явному вказанні джерела. Це пов'язане з закритою бетою? У відкритій беті питання будуть видаватись при пошуку?

1
  • I think it is due to the Private Beta, but a brief searching on Meta.SE did not give a specific answer. Commented Feb 14, 2017 at 7:14

1 Answer 1

5

Відповідь проста: під час приватної бети людина, що не залогінилася, не може зайти на наш сайт (на відміну від сайтів після приватної бети, де, здається, не лише зайти без логіну, а й спитати/відповісти без логіну можна).

А гугл не логіниться. Гугл бачить всі сайти з позиції аноніма. Наразі він бачить лише оце (а може й це не бачити).

(Взагалі пошукові роботи не відправляють POST-форми, якщо вже трішки вдаватися в деталі.)

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .