2

This question arose due to almost-simultaneous deletion of the four posts (a/2688, a/2689, a/2698, a/2700) from a single user by moderator.

This question actually covers two distinct cases: (1) when a regular user should vote (or not vote) for a post deletion and (2) when a moderator should (or should not) delete a post that has not even been voted for deletion by the regular users using his moderator power.

In fact this question seems to be already resolved by the reference to the section of the general StackExchange community FAQ (thanks to Kyrylo Yatsenko; see the answer below for details), but you can express alternate opinions if you wish.


Це питання виникло через майже-одночасне вилучення модератором чотирьох відповідей одного учасника (a/2688, a/2689, a/2698, a/2700).

Це питання фактично покриває дві різні ситуації: (1) коли звичайному користувачу слід голосувати (чи не голосувати) за вилучення якогось допису; (2) коли модератору слід (чи не слів) вилучати якийсь допис, про вилучення якого звичайні користувачі навіть не голосували, використовуючи свої модераторські можливості.

Фактично це питання, здається, вже вирішене завдяки посилинню на секцію загального FAQ спільноти StackExchange (наданому Кирилом Яценко; див. подробиці у відповіді нижче), але ви можете висловити інші думки, якщо бажаєте.

1

2 Answers 2

1

General StackExchange community FAQ has the section "What are the criteria for deletion?" has the following text:

For questions, a post that no longer adds anything to the site should be deleted. Basically, this includes most closed questions that cannot be improved and reopened. However, it may be beneficial to keep duplicates to aid future users in finding the canonical question, as different people may use different wordings that cause the canonical question to not show up in search.

For answers, any post that is not an answer (should be a comment, doesn't answer the question, etc.) should be deleted. Answers that are wrong or that dispense poor advice should be downvoted, not deleted.

More specifically, the "not an answer" link points to the following text:

An answer that is not an answer should be deleted (should be a comment, doesn't answer the question etc...).

Answers that are answers but are factually wrong or are actively bad (say promote SQL Injection) should get downvoted, but not deleted.

From that sources, it seems that the deletion of the four aforementioned answers was wrong. These answers differ in quality and some of there were at that point (or even are now) of very poor quality, but they certainly are answers.


Загальний FAQ спільноти StackExchange має секцію «Якими є критерії для вилучення» із наступним текстом:

Для запитань: допис, що не додає нічого до сайту, має бути вилученим. В основі своїй, це означає більшість закритих питань, що не можуть бути виправлені і перевідкриті. Однак, може бути корисним зберігати дублікати, щоби допомогти наступним користувачам знаходити основне питання, оскільки різні люди можуть формулювати запит по-різному, тому саме основне питання не завжди з'являтиметься в пошуку.

Для відповідей: будь-який допис, що не є відповіддю (має бути коментарем, не відповідає на запитання тощо) має бути вилученим. Відповіді, що є неправильними або поширюють пошані поради, мають отримавати негативні голоси, але не вилучатися.

Більш конкретно, посилання «не є відповіддю» вказує на такий текст:

Відповідь, що не є відповіддю, має вилучатися (яка має бути коментарем, не відповідає на запитання тощо…).

Відповіді, які є відповідями, але фактично неправильними або активно-шкідливими (наприклад, спричиняють SQL-ін'єкцію) мають отримувати негативні голоси, але не вилучатися.

Згідно до цих джерел, здається, що вилучення чотирьох вищезгаданих відповідей було неправомірним. Ці відповіді мали різну якість і деякі з них на момент вилучення мали (а то й зараз мають) дуже низьку якість, але вони точно є відповідями.

7
 • 1
  мають отримавати негативні голоси, а якщо такого ся не відбуває? Oct 8, 2017 at 23:03
 • @Follower, це вже окрема незалежна тема. У кожного є свої межі повноважень. (Типу, дружина має бути мені вірною. Але якщо цього не відбувається, то що? Неприємно, так, вона робить погано, так, але це не означає, що я можу її вбити, наприклад.)
  – Sasha Mod
  Oct 9, 2017 at 18:16
 • 1
  @Sasha, давайте, уникнемо потрапляння до пастки False analogy. Oct 9, 2017 at 19:32
 • @bytebuster, в чому Ви бачите хибність аналогії? По-моєму, аналогія цілком коректна аналогія. Невиконання кимось своїх обов'язків (чи-то навіть не обов'язків, а очікувань від себе) не дає іншому права виходити за межі своїх повноважень. Якщо Вам не подобається, що в прикладі він начебто помстився дружині, то я не це мав на увазі. Змініть приклад на «зрада дружини не дає мені права з розпачу розгамселити вітрину найближчого магазину (так, дружина вчинила погано, але в мене є свої межі, за які я в будь-якому разі не маю виходити)».
  – Sasha Mod
  Oct 10, 2017 at 18:18
 • 2
  Я погоджуюсь, що погані відповіді треба просто мінусувати, а НЕ відповіді - видаляти.
  – P. Vowk Mod
  Oct 10, 2017 at 20:17
 • 1
  У цій відповіді не вистачає відповіді на питання (1) і (2) прямим текстом. Якщо з (1) більш-менш зрозуміло: за описаних умов користувачеві варто голосувати за видалення питання, то про (2) тут взагалі аніслова. Oct 13, 2017 at 4:59
 • @KyryloYatsenko, перепрошую за довгу затримку. Я розцінюю ці пости на заг. ме́ті як настанову і для звичайних користувачів, і для модераторів. Але модератор — більш відповідальна позиція, тому він має дотримуватися її жорсткіше. Тому що: (а) звичайні користувачі голосують колегіально, а не одноосібно (дивні погляди однієї людини компенсуються думками інших людей); (б) рішення звичайних користувачів скасовне (якщо N людей домолгися видалення, це не заважає іншим почати збирати голоси за відновлення; якщо ж модератор видалив, то звич. користувачі вже не можуть голосувати за відн.).
  – Sasha Mod
  Oct 18, 2017 at 18:12
0

A Straightforward Answer

The following sections alone seem to have attracted denials and discussion, so here is the direct answer to the question, the way it has been asked:

 • This question has been asked for many times, and the OP knows the answer.
 • The direct answer is: Every user has an inalienable right to cast their votes freely. Period.
 • This includes votes for up, down, close, delete, etc.

  Update June 2019: it seems that the very same asker @Sasha, once they became a Moderator, has silently restored several of linked posts. By doing this silently and with no consultation with the site community, @Sasha has completely supported my point that everyone has the right to cast their vote.

 • It is generous to comment, however.

  Some users, including Moderators, don't do this, as noticed above.

 • Hence,

  When to delete and when not to delete a post?

  • you (every registered user) down/close-vote when you think the post is bad, and
  • you (every registered user) vote to delete a post when you think it is irreparably bad.

Unfortunately this question does not ask, "how to tell a good post from a bad or irreparably bad one?", and it probably worth asking a separate, well-formulated, question.

Community-driven

 • The Stack Exchange is built as a community-driven network.
 • For this very reason, many SE sites can live without intense moderators' "babysitting".

Existing Tools We Fail to Use

A Healthy Community

 • So, a healthy community quickly identifies bad posts (whatever meaning the "bad" has) and acts accordingly. It needs no moderators at all, unless some rare scandals that happen, say, once a year.
 • Out community is far from being healthy. One argument towards that is that we still have no consensus about the cornerstone principles of Stack Exchange. I still keep hoping that someday we grow to that level, that's why I am here.

Hence, the main question should be:

 • Who should delete the bad posts? — The Community.
 • When the Moderators should delete bad posts? — Whenever the Community, who supposed to do that, fail.

Summary

Let's educate ourselves. Let's teach the others. Let's build a healthy community. Let's enjoy the knowledge.

6
 • "Who should delete the bad posts? — The Community." You miss the point. Nobody should delete posts that are just bad (see the FAQ). Answers-that-aren't-answers and questions-that-add-nothing should be deleted, but simply bad questions and bad answers — should not.
  – Sasha Mod
  Oct 9, 2017 at 18:27
 • "When the Moderators should delete bad posts? — Whenever the Community, who supposed to do that, fail." I strongly disagree with that. I think that under no circumstances the moderators should do more things than they are allowed to do. If the community fails to do some things, it's not a reason for moderator to transgress personal boundaries of authority.
  – Sasha Mod
  Oct 9, 2017 at 18:27
 • Addition: If the community fails to do something, and moderator in general has right to do that instead (I mean not the technical possibility, but that SE policies and spirit allow him to do that), then of course he can and should do that. But the fact that the community fails to do something isn't an excuse for moderator for doing something he has no right to do.
  – Sasha Mod
  Oct 9, 2017 at 18:40
 • 1
  -1: Я не бачу тут відповіді на питання. З моєї суб'єктивної точки зору можна було б навіть вилучити цю відповідь як не-відповідь. Тут не розказано, що таке "bad post" і дуже багато тексту не про вилучення відповідей взагалі. Уявіть собі, що комусь здається, що варто видалити відповідь, і він знаходить це питання, щоб пересвідчитися, що відповідь справді варто видалити. З цієї відповіді він не отримає потрібної інформації. Oct 13, 2017 at 4:51
 • @KyryloYatsenko, in this case, you will have to delete the entire question. Allright, let me add a straightforward answer then. Oct 13, 2017 at 7:24
 • Dear @bytebuster I really hope that we won't irritate you with this whole deleting posts business severely. Thank you for direct answer. Is it based on some posts from meta?.. It seems to me that your position contradicts meta post from Sasha's answer... Oct 13, 2017 at 8:48

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .