1

Посилання означені через Markdown не підтрімуються в коментарях. Markdown взагалі підтрімується в коментарях на http://ukrainian.stackexchange.com?
Приклад дивиться в моєму коменті тут.

1
 • У вашому коментарі треба вказати http:// перед адресою посилання.
  – Artemix Mod
  Apr 11, 2017 at 16:25

1 Answer 1

2

Markdown підтримується, але дуже обмежено. Дивіться у кінці документа за вашим посиланням: Comment formatting:

Comments support only bold, italic, code and links; in addition, a few shorthand links are available.

Тобто підтримується напівжирний, курсив, "код" та посилання, а також короткі посилання як [edit], тощо.

У вашому коментарі треба вказати http:// перед адресою посилання.

2
 • Добре. Ніколи не задумувався про то шо протокол це обов'язково. Здавалося, шо і так працювало :)
  – Suncatcher
  Apr 11, 2017 at 16:30
 • @Suncatcher, так, протокол — це обов'язково. Формально кажучи, example.com/sample — це теж коректна веб-адреса, але інша за http://example.com/sample (бо example.com/sample є відносною веб-адресою і на сторінці http://foo.com/path/file воно інтерпретуватиметься веб-оглядачем як http://foo.com/path/example.com/sample, розумієте?). Але протокол можна опускати, почитаючи веб-адресу з //, наприклад, //example.com/sample (це означає «використовувати поточний протокол»).
  – Sasha Mod
  Apr 12, 2017 at 8:37

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .