4

Хочу потестувати своє знання мови. Чи є в мережі гідні тести для тренувань?
Бажано шоб з помилкою показувало також відповідне правило граматиці. Ну це я забагато хочу, я знаю :)
Оце питання дивився, але там з тестів тільки ReadMe, тести на читання.

2
  • Контекст: автор запитує про ресурси, для яких нема навіть категорії у Meta post за посиланням. І цікавиться, що у такому випадку робити. Commented Apr 10, 2017 at 9:40
  • На платформі It's quiz є один тест, але зовсім ніякий. Тільки числівники.
    – Suncatcher
    Commented Apr 11, 2017 at 16:27

2 Answers 2

3

Набори тестів

Коротенькі тести

0

Спробуйте перевершити мій індивідуальний рекорд

https://www.arealme.com/ukrainian-vocabulary-size-test/uk/

enter image description here

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .